Zahrada Kinských, která nese jméno po rodu Kinských, je oázou klidu a čerstvého vzduchu nedaleko rušného Anděla. Původně zde bývaly vinice a pak zelinářské zahrady. Pozemky vykoupila Růžena Kinská a zřídila zde sad, v letech 1827 až 1831 tu pak kníže Rudolf Kinský vybudoval tehdy moderní anglický park a letohrádek.

Procházel se tu i arcivévoda Ferdinand

Park, který byl dokončen v roce 1860, tvoří dvě části, spodní plochá část s letohrádkem a Švýcárnou (někdejší kočárovna) a stromovitá svahová část se dvěma okrasnými jezírky, do kterých je z Petřína voda přiváděna štolami. V dobách největší slávy zahrady zde jako host pobýval i korunní princ Rudolf či arcivévoda Ferdinand, tehdy samozřejmě nebyla volně přístupná.

V roce 1901 zahradu i s letohrádkem odkoupila pražská obec a umístila v budově sbírky sebrané u příležitosti Národopisné výstavy roku 1895, které položily základ pozdějšímu Národopisnému muzeu. Zahrada byla hned roku 1901 zpřístupněna veřejnosti a propojena se Zahradou Nebozízek.

Pravoslavný chrám

Zahrada skrývá krom prvků anglického parku mnohá překvapení. Jsou tu lidové artefakty: dřevěná zvonička z Dolních Bojanovic a barokní boží muka ze starého Smíchova. V roce 1927 sem byl přenesen i dřevěný kostelík svatého Michala z Podkarpatské Rusi, z Medvedovců u Mukačeva. Stěhoval se přitom již podruhé, původně stál ve Velkých Loučkách, ale ty se z důvodu neúrody zadlužily a kostel prodaly. Jde o celodřevěný pravoslavný chrám tzv. bojkovského typu, postavený v druhé polovině 17. století, střechy jsou kryty šindeli. K výzdobě věží a interiéru byly použity tři pro pravoslaví typické barvy: bílá, zelená a červená. Tyto barvy v lidovém chápání symbolizují základní křesťanské ctnosti: víru, naději a lásku.

Chrám je součástí sbírek národopisného oddělení Národního muzea v Praze, užívá ho Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, resp. Rumunská pravoslavná církev. Pravidelně se zde koná svatá liturgie.

To není ale zdaleka vše, na vycházce s lektorem z Prague City Tourism se účastníci dozvědí mnohem více.