Nový objekt, který je realizován dle návrhu prof. Ing. Arch. Ladislava Lábuse, bude zcela bezbariérový. A navržen je tak, aby bylo dosaženo minimálního narušení krajinného rázu památkově chráněné vinice.

Přímo ze zastávky autobusu

Zajásat by mohli hlavně ti návštěvníci, kteří míří do trojské zahrady pražskou MHD. Vstupní brána do vinice totiž bude přímo u autobusové zastávky Kovárna v Trojské ulici. Zároveň zde přibydou i bezbariérové toalety.

„Abychom dosáhli minimálního narušení krajinného rázu památkově chráněné vinice, bylo nutné objekt kompletně zasadit pod úroveň okolního terénu a pohledově jej skrýt za historickou viniční zdí,“ uvedl Václav Jůzko, vedoucí stavebního oddělení Botanické zahrady hl. m. Prahy. Zároveň dodal, že převýšení mezi zastávkou a stávající areálovou cestou je řešeno esovitě tvarovanou cestou, která je navržena tak, aby do vinohradu zasahovala minimálně. Proto její část bude procházet přímo nad nově vybudovaným vstupním objektem.

Nové i degustační prostory

Budovat se bude také u vinotéky sv. Kláry, jejíž vytíženost a dispozice už rostoucímu zájmu veřejnosti nevyhovují. Za viničním domkem tak vzniknou zcela nové degustační prostory, propojené s domkem spojovacími průchody. I tento návrh pochází z ateliéru architekta Ladislava Lábuse.

„Nacházet se zde budou toalety pro návštěvníky a zaměstnance, nezbytné provozní zázemí vinárny a rozlehlejší a celistvější konzumační prostor. To umožní pořádání i větších řízených degustací a konání různých společenských či soukromých akcí včetně svatebních banketů. Celý objekt bude částečně skrytý pod zemí a jeho hlavní pohledová část bude umístěna v prostoru stávající terasy,“ přiblížil podobu další nové stavby Václav Jůzko.