Památkově chráněná vinice sv. Kláry, náležející Botanické zahradě hlavního města Prahy, má svého genia loci. Její návštěva je jedinečná, ať už se sem přijdete projít na jaře, v létě, na podzim, či v zimě. Pokaždé zažijete nezapomenutelnou atmosféru, kterou navíc korunuje nádherný výhled na naše hlavní město.

Do sklepů vjížděly celé povozy

Vinici si v trojské botanické zahradě skutečně hýčkají, je to místní poklad. Aby ne, na stejném místě se totiž rozkládá už pěknou řádku let. Byla tu už za vlády Karla IV.! A také svou rozlohou 3,5 ha patří mezi největší pražské vinice.

Původně byla spojena se sousedícím zámkem Troja, který v letech 1678 – 1685 nechal postavit Václav Vojtěch ze Šternberka. I hrozny se na zámku zpracovávaly - v ohromných sklepích, do kterých mohly vjet celé povozy.

Vinice zde byla nepřetržitě až do roku 1925. A to navzdory tomu, že několikrát vyměnila svého majitele. V roce 1925 však byla změněna na zahradu.

K jejímu obnovení došlo v letech 1950 – 1953 a nynější podobu získala v 70. letech minulého století.

Místní víno pro Petrohrad

Od roku 1995 je vinice v péči Botanické zahrady hlavního města Prahy a na dlouholetou tradici výroby vín bylo znovu navázáno v roce 2003, přičemž už deset let se víno vyrábí přímo na vinici - ve sklepě s moderní technologií. A nutno dodat, že místní vína si vedou více než skvěle – však také pravidelně získávají ocenění na soutěžích nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Ostatně o jejich kvalitě vypovídá už i zpráva v Pomologických listech č. 4 z roku 1871. Píše se v ní: „Již v daleké cizině, v pobratřeném nám Rusku, jsou trojská vína známa. Před nedávnem navštívil ruský generál Anenkov zdejší vinice a sklepy a zakoupil značnější množství vína pro Petrohrad.“

Ze stejného roku pak pochází i chemický rozbor trojských vín, který provedl správce trojského velkostatku pan Schmidt. A dle jeho výsledku byla místní vína srovnatelná s nejlepšími rakouskými a pravými burgundskými!

Vína z Troji jsou prostě sázka na jistotu. Přijďte se sami přesvědčit a přípitkem popřát vinici k jejímu svátku!