Jehličnany patří mezi prioritní sbírky trojské botanické zahrady. Sbírka je koncipována jako průřezová a jejím účelem je shromáždit pokud možno kompletní kolekci rostlin všech rodů, v některých skupinách i druhů. Lze tu nalézt běžné i vzácné exempláře, tropické i subtropické jehličnany.

Zahradu protíná stezka, na níž jsou umístěny panely s fotografiemi a zajímavostmi o jehličnanech. Ve venkovní expozici nelze přehlédnout dva exempláře sekvojovce obrovského (Sequoiadendron giganteum) pěstované již od 70. let 20. století. Zajímavé jsou také exotické cypřiše i cedry, mezi nimiž vyniká vysokohorská expozice cedru himálajského (Cedrus deodara).

V severní části zahrady, ve výstavním skleníku, je k vidění množství šišek a průřezů kmenů, se kterými se jen tak nesetkáte. Uvidíte jak šišku největší, tak tu nejtěžší.

Pro výstavu namaloval autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček osm komiksů. Navíc nakreslil i celý speciál o botanické. Takže pro malé návštěvníky může být výstava nejen poučná, ale i zábavná.

Otevírací doba, vstupné a další informace pro návštěvníky na stránkách Botanické zahrady hl. m. Prahy.