Je věnovaná orchidejím a jejich tajemství, jak lákají opylovače. Orchideje jsou počtem druhů největší čeledí rostlin, která roste na všech kontinentech kromě Antarktidy. Známé jsou především díky jedinečné stavbě svých květů. Květy jsou u drtivé většiny orchidejí určeny k tomu, aby přilákaly určité opylovače a přiměly je k přenesení pylu na jinou rostlinu. Některé druhy za to dávají opylovačům odměnu, například nektar. Mnohé druhy ale žádnou odměnu nemají a opylovače oklamávají. V přednášce dr. Jan Ponert vysvětlí, proč orchideje, na rozdíl od jiných rostlin, vytváří své komplikované květy. Poté na příkladech různých druhů z celého světa ukáže vybrané způsoby, jak opylovače přilákat a přimět k tomu, co orchidej potřebuje.

Na přednášku je třeba rezervace, informace o přihlášení a platbě na stránkách Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Až do poloviny března jsou na YouTube kanále Botanické zahrady hl. m. Prahy k vidění videa orchidejí s komentářem kurátorů zahrady. Je to taková malá náhražka za pravidelnou výstavu orchidejí, která se touto dobou vždy v trojské botanické zahradě koná.