Projekt Botanické zahrady hl. m. Prahy a Dariny Miklovičové Kořeny osobností byl zahájen v roce 2009. Za 12 let se do něj zapojilo už 107 významných osobností současného světa. Jednalo se o známá jména jako Václav Havel, Madeleine Albrightová, Miloš Forman, Jiří Menzel, Věra Čáslavská, Manolo Blahník a mnoho dalších, kteří tak symbolicky zanechali své kořeny v botanické zahradě.

„Botanická zahrada má několik úkolů a cílů. Měla by být příjemným místem pro odpočinek a volný čas veřejnosti, měla by vykonávat i vědeckou činnost a starat se o záchranu a zachování rostlinných druhů a také by měla vzdělávat. My se snažíme vzdělávat naše návštěvníky zábavnou formou. Součástí toho je i projekt Kořeny osobností, jehož prostřednictvím přibližujeme současným i budoucím generacím vzácné a významné druhy rostlin, které má naše zahrada ve svých sbírkách, a to ve spojení s nejvýznamnějšími osobnostmi z různých oblastí našeho života. Za téměř 12 let existence projektu jsme vybudovali unikátní Stezku osobností nejen republikového, ale i celosvětového významu. I v letošním roce bude projekt pokračovat a přivítáme další významné osobnosti veřejného života. Rád bych poděkoval Magistrátu hlavního města Prahy, který tento projekt podporuje,“ uvádí Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

„Botanická zahrada už přes 50 let vytváří obraz hlavního města Prahy. Pravidelně investujeme peníze do jejího rozvoje, protože zahrada tu není jen pro potěchu oka svých návštěvníků. Vykonává také záslužnou činnost ochrany a záchrany ohrožených rostlinných druhů. Proto mě těší tento projekt a výstava, která mapuje činnost naší botanické zahrady ve spojení s významnými osobnostmi dnešního světa. Děkuji všem, kteří se na přípravě tohoto projektu podíleli a podílejí,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Putovní výstava se v minulých letech uskutečnila ve spolupráci s českými městy a institucemi např. v Mělníce, Kladně, Berouně, Brandýse nad Labem nebo v Praze na náměstí Václava Havla před Národním divadlem a v prostorách nákupních center Centrum Černý Most a Metropole Zličín. V letošním roce již výstavu mohli vidět návštěvníci Benešova, po Praze se s ní budou moci seznámit ve Slaném.