„Zájem veřejnosti o prohlídku Botanické zahrady hlavního města Prahy stále roste. A to samozřejmě klade větší nároky na návštěvnické zázemí, které se nám ve spolupráci s magistrátem hlavního města daří rozšiřovat,“ uvedl ředitel zahrady Bohumil Černý.

Co nevidět tak přibudou nové pokladny i toalety, nový informační systém a zcela nová lehátka a lavičky. „Další rozvoj expozic umožní dostavba areálu Západ u skleníku Fata Morgana i dobudování nového vodovodu, což jsou zásadní projekty, ve kterých budeme v průběhu roku 2020 pokračovat,“ dodal Bohumil Černý.

Nové vstupní objekty

Nové vstupy do zahrady se v současné době budují hned dva. První, který by měl návštěvníky vpustit co nevidět, bude přímo u autobusové zastávky Kovárna v Trojské ulici. Zájemci tak přímo vstoupí do vinice sv. Kláry, tento nový vchod bude zcela bezbariérový.

Nové pokladny budou i u skleníku Fata Morgana. A nejen to. Do konce roku 2020 tu vznikne celý areál, kde nebude chybět občerstvení, venkovní terasa a sociální zázemí. Rozšíření se dočká i pěstební zázemí, což umožní pěstovat rostliny pro nově vznikající expozice.

Ke skleníku se bude po dokončení stavby přicházet po venkovních schodištích a myšleno je rovněž na návštěvníky se specifickými potřebami a rodiny s dětmi v kočárku. Ukončení stavby je naplánováno na konec roku 2020.

Nový informační a navigační systém

Už loni mohli návštěvníci zaregistrovat nainstalování navigačního systému. A ten letos doplní informační tabule a panely s odbornými texty, fotografiemi, které přiblíží nejen jednotlivé expozice, ale i konkrétní významné druhy. „Jednotné grafické zpracování předané informace zpřehlední a mapa usnadní orientaci v areálu,“ řekl Bohumil Černý s tím, že návštěvníci by tak v zahradě již neměli bloudit.

„Zároveň se seznámí s mnohými botanickými zajímavostmi, které jsou v našich sbírkách k vidění a jež možná dosud míjeli bez povšimnutí,“ doplnil Bohumil Černý s tím, že relax v zelené oáze uprostřed velkoměsta zpříjemní také nové lavičky a lehátka.