Cykasy patří mezi nejstarší živé organismy na světě – na zemi žijí už od prvohor, konkrétně zhruba 200 milionů let. V tu dobu kralovaly spolu s přesličkami, kapradinami a dinosaury. Dnes jsou připomínkou dávného zvláštního, nekvetoucího světa – tehdy totiž nebyl hmyz, který by opyloval.

Takové podsaditější palmy

Na první pohled se cykasy podobají podsaditějším palmám. Ostatně i jejich název k nim odkazuje - slovo „kykas“ je v řečtině označením druhu palmy. Cykasy mají jak nevětvené, tak i větvené nadzemní kmeny, některé druhy mají dokonce i kmeny podzemní, kdy listová koruna vyrůstá zdánlivě ze země.

Listy cykasů jsou jednoduché, výjimečně pak zpeřené a jsou uspořádané spirálovitě. 

Jedna z nejlepších sbírek v Evropě

Zatímco před miliony let cykasům patřila skoro celá planeta, dnes rostou pouze ve východní Asii, vzácněji v Austrálii, Africe a na Madagaskaru. „Období slávy a rozmachu cykasů je dnes už dávno pryč. Zbytky kdysi početných populací, dá se říct i cykasových lesů, v současnosti přežívají na obvykle nehostinných, izolovaných, často skalních stanovištích, kde mají jen málo konkurence. Bohužel lidská činnost a ničení jejich přírodních stanovišť má na mnohé druhy negativní dopad a několik již ve volné přírodě vyhynulo,“ říká Romana Rybková, kurátorka tropických rostlin Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Pro svůj symbol exkluzivní exotiky jsou velice populární a mezi jejich pěstiteli najdeme i hvězdy Hollywoodu. I trojská botanická zahrada se pyšní pěknou sbírkou cykasovitých rostlin, dokonce jednou z nejlepších v Evropě! Zastoupeny jsou v ní všechny existující rody a více než 100 druhů těchto rostlin.

Přehlídka dospělosti

Kousek od expozice Svět sukulentů můžete právě obdivovat majestátní cykasovitou rostlinu Lepidozamia peroffskyana, která po osmnácti letech od vyklíčení dospěla v nádherný exemplář.

„Do rodu Lepidozamia se řadí jen dva druhy. Lepidozamia peroffskyana roste v přírodě ve východní Austrálii, v  poněkud chladnějším a sušším klimatu jižního Queenslandu. Letos osmnáctiletý exemplář, jehož semeno vyklíčilo v zázemí naší zahrady v roce 2001, se rozhodl předvést svou dospělost a vytvořil samčí pohlavní orgán, šištici,“ upřesňuje Romana Rybková. Do stejného rodu patří i druh Lepidozamia hopei z tropických lesů severovýchodní Austrálie, jenž je dokonce považován za vůbec největší cykas světa. V přírodě se vyskytují exempláře o výšce kmene až 17,5 metru.