V rámci výročí 95 let svého působení připravila Česká akademie zemědělských věd Den otevřených dveří. Bude tak jedinečná příležitost zjistit, jak samotná akademie funguje a prohlédnout si interiéry architektonicky slavné budovy na pražských Vinohradech.

ČAZV

Česká akademie zemědělských věd je poradním orgánem ministra zemědělství České republiky. Spoluvytváří strategii výzkumu a vývoje zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, potravinářství. Vyhodnocuje výsledky výzkumu a také vydává 11 vědeckých časopisů.

Dům zemědělské osvěty

Akademie sídlí v historicky známé budově s červenou fasádou na rohu ulic Římské, Blanické a Slezské. Za architektonickým návrhem stojí český architekt Josef Gočár.

Už při vstupu do budovy poznáte, že byla navržena pro zemědělství. Hned nad vchodem se nacházejí reliéfy s motivy obilí, na jiných místech najdete pro změnu motivy chmelu a vinné révy.

Na Den otevřených dveří bude zpřístupněn velký konferenční sál s expozicí historických materiálů, ukázkou vědeckých časopisů a sborníků i zábavnými kvízy a aktivitami pro děti. K dispozici bude také nově zrekonstruovaná knihovna Antonína Švehly, která je třetí největší zemědělskou knihovnou na světě. Výjimečný výhled na hlavní město se naskytne určitě z terasy budovy, na které jsou ukryty včelí úly.