„V letošním roce slaví hygienická služba 70. let od vzniku a při této příležitosti bychom rádi prezentovali veřejnosti široký rozsah činností vykonávaných orgány ochrany veřejného zdraví, mezi které patří i pražská hygienická stanice,“ říká ředitelka pražské hygienické stanice MUDr. Zdeňka Shumová a dodává: „Náš objekt není široké veřejnosti běžně přístupný. Kromě poznatků o činnosti pražských hygieniků si návštěvníci mohou odnést i zážitek v podobě dojmů z prostor pamatujících celé generace naších předků a v podstatě tvořících významné milníky naší dávné i nedávné historie. Bude nám potěšením příchozí hosty z řad veřejnosti provést naší hlavní budovou.“

Den otevřených dveří pražské hygienické stanice