V dětském koutku, který je umístěn v přízemí Magistrátu hlavního města Prahy – Škodově paláci v Jungmannově ulici, pracují odborníci z Domů dětí a mládeže hl. m. Prahy s pedagogickou kvalifikací. 

Novinkou jsou dva programy pro děti od 3 do 5 let každý pracovní den.

Magistrátní Kostička: to jsou 4 hodiny plné zábavy, poučení, kamarádství a radosti z objevování. Probíhá od 8:30 do 12:30 po celý školní rok a je určena pro děti ve věku od 3 do 5 let z řad zaměstnanců MHMP ale i ostatních zájemců.

Jednorázové vstupy nejsou vzhledem k povaze činnosti umožněny, cena při maximální kapacitě 10 dětí je 950Kč/měsíc.

Jaký je program Magistrátní Kostičky? Nejprve mají děti prostor si pohrát v bazénku s kuličkami a s nesčetnými hračkami, poté následuje program – tvoření, cvičení, zpívánky, v následujících chvílích děti doplní energii svačinou a vyrazí na procházku s další paní učitelkou, která se k nim v 11 hodin přidá. Od 12 hodin si mohou rodiče své děti vyzvednout, ale také nemusí, protože hned po Magistrátní Kostičce ve stejných prostorách probíhá Odpolední hlídání za symbolických 10Kč/hod, které mohou rodiče dětí bez problémů využít.

Odpolední hlídání: je určeno pro širokou veřejnost zejména z řad klientů MHMP. Probíhá od pondělí do čtvrtka od 12:30 do 18:00. V pátek od 12:30 do 16:00.