Oblíbený festival vědy je pokračováním jarmarků, které se v Dejvickém kampusu konají již od roku 2011. Jde vlastně o největší laboratoř pod širým nebem, kde od rána do večera odborníci i vysokoškolští studenti představují různé přírodovědné a technické obory a seznamují děti i dospělé s vědou pomocí praktických ukázek.

Stovka stanovišť

Letošní téma „Věda v profesích“ ukáže, že věda má rozmanité podoby a využití v každodenním životě. Na stovce venkovních stanoviští na travnaté ploše Vítězného náměstí v Praze 6 a v přilehlé Technické ulici organizátoři přiblíží propojení pro mnohé těžko představitelného světa vědy a jejího praktického využití.

Věda není nuda

Ukázky chystají pražské vysoké školy, ústavy Akademie věd i velké firmy, kromě nich se představí i Národní technická knihovna, Národní technické muzeum, Kriminalistický ústav, chemická jednotka hasičů a Městská policie, BESIP a další. Ti všichni se chystají bořit mýty o nudné vědě a technice, co se hodí jen pro kluky.

Mladý inženýr na ČVUT

Jednu z největších expozic připravuje spolupořádající České vysoké učení technické v Praze. Ve stanech se interaktivně bude představovat všech osm fakult i některé jejich součásti. Budou prezentovat zajímavé projekty, které se na ČVUT řeší, návštěvníci uvidí různé experimenty a budou si moci zahrát hru „Mladý inženýr“.

Workshopy z „Karlovky“

Zapojí se i naše nejstarší univerzita - Univerzita Karlova. Předvede například simulátory, které používají studenti medicíny, celou řadu zajímavých pokusů, workshopů a praktických ukázek týkajících se témat čtyř hlavních studijních oborů – biologie, chemie, geografie a geologie – a jejich uplatnění.

Hasiči předvedou robota

Vědu použitou v praxi předvede i chemická jednotka Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Ta se zabývá výjezdy k situacím, jako je detekce oxidu uhelnatého, neznámý zápach, nebezpečné zásilky, varny drog, nebo znečištění vodních toků - v některých případech spojených i s úhynem ryb. A pro svou práci používá dokonce i roboty.

Koncertovat budou akademici

V rámci doprovodného programu se chystá dokonce koncert. V Národní technické knihovně vystoupí Komorní orchestr AKADEMIE Praha, který zahraje Beethowena či Mozarta. Jde o neprofesionální orchestr vědeckých pracovníků při Akademii věd ČR, který vystupuje už 32 let a hraje v něm na šedesát hráčů. V současné době je tento orchestr jedním z nejviditelnějších souborů na pražské neprofesionální symfonické scéně.