Projekt podpořený hlavním městem a městskou částí Praha 6 běží už dva roky a je vhodný jak pro ty, kteří s angličtinou začínají, tak pro ty, kteří angličtinu potřebují k běžnému životu nebo si chtějí jenom procvičit paměť a udržet jazyk aktivní. Výuka je kombinace tradiční a moderní metody s důrazem na mluvení.

„V mých kurzech studenty rozmluvím. Zbavím je ostychu a zábran mluvit. Plných 90 minut se studenty konverzuji a také se hodně zasmějeme,“ říká lektorka a zakladatelka kurzů angličtiny pro seniory, Gabriela Nováková. „Nejpočetnější věkovou skupinou jsou studenti mezi 60 až 70 lety. Když výuku přizpůsobíte jejich zájmům, budou se do hodiny těšit a také se připravovat.”

Důležitou roli při výuce hrají vlastní materiály připravované na míru zájmům a úrovni studentů. Texty se věnují historickým událostem, aktuálním kulturním akcím nebo sdíleným zážitkům z cest. Používají se také pojmy z oblasti výpočetní techniky, internetu a současné hovorové angličtiny.

Součástí lekcí bývá poslech hudby, ochutnávky a další zážitky, které usnadňují pochopení, zapamatování a zpětné vybavení slovíček a frází. „Je radost pozorovat, jak zajímavé téma a vhodně položené otázky rozmluví i studentky a studenty, kteří teprve s angličtinou začínají anebo si příliš nevěří,” shrnuje lektorka Gabriela Nováková. „Účinnosti výuky napomáhá i kvalitní audiovizuální technika, díky níž si studenti mohou připadat jako v kině nebo na koncertu.”

Díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy a městské části Praha 6 stojí jedna lekce jen 100 korun.

Více na www.anglictina-seniori.cz