S rozsvěcením se začíná současně s rozsvícením veřejného osvětlení - tj. asi v 16.05 - 16.15 hodin, podle toho, jak se bude zkracovat den.

Lampář vychází od Křižovnického náměstí a přejde po jedné straně mostu a vzápětí se po druhé straně mostu vrací.

Plynové osvětlení se v Praze rozsvěcí automaticky, ale během adventu vždy několik luceren rozsvěcí ručně lampář. Praha se k této tradici vrátila před 15 lety.

Z historie:
Na Karlově mostě byly původně olejové knotové lampy, těmito lampami se v pražských ulicích svítilo od roku 1723. Svítiplyn se v Praze začal používat k veřejnému osvětlení v roce 1847, tedy před 170 lety, a na mostě se plynové lampy objevily o pár desítek let později, jak dokládá jeden z exponátů v Plynárenském muzeu – oválný plynovod z Karlova mostu z roku 1878.

Kromě období 1985 až 2002 plynové lampy v Praze svítí od roku 1847 dodnes. Historické jádro Prahy osvětluje téměř 700 plynových luceren. Plynové světlo září nejen na Karlově mostě a v ulicích tzv. Královské cesty a také na víceramenných kandelábrech v Loretánské ulici i na Hradčanském a Dražického náměstí.