Muzeum má, co se týče lesa a péče o něj, několik zajímavých výstav. Výstava Dělat les vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby, zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení, přerod v materiál dřeva. Chce vyvolat diskuzi nad tím, jak člověk do přírody a lesa zasahuje.

Lesa se týká i další z výstav - recykLES – cesta dřeva, která popisuje, jak roste les od semenáčků po jejich matky – matečné stromy, jak lesníci les pěstují a kultivují – a to vše hravou formou, plnou interaktivního dobrodružství a zážitků pro malé i velké.

Den s lesem a dřevem

Národní zemědělské muzeum se prostě vydalo cestou ne nudných expozic se zaprášenými vitrínami, ale živých výstav, kde si návštěvník leccos osahá a vyzkouší. A trochu jinak o lese, o lesnících a dřevařích, o stromech a dřevinách bude také Malá slavnost lesa a dřeva pro malé i velké, která se 22. června koná na dvorku Národního zemědělského muzea. Připraveny budou různé hry v rámci lesní pedagogiky, povídání o lese, ale také ukázky zvířecích zvuků v podání vábiče anebo ukázky dravých ptáků, které sokolníci ukáží i v letu.