„Potřebovali bychom fotografie, ale i pohlednice, panoramatu z poloviny 70. let a starší, které zachycují především celkovou kompozici před obrazem,“ uvedl kurátor objektu Karel Kučera z Muzea hlavního města Prahy.  Zvláště přechod z obrazu do prostoru před ním se občas měnil,  pamětníci si určitě vzpomenou, že tam byla i dlažba. V případě, že máte fotografie nebo dokonce i historické bronzové dělo kdysi instalované v bludišti, ozvěte se muzeu na: Muzeum@muzeumprahy.cz, kucera@muzeumprahy.cz, tel.: 221 012 940.

Někdo ukradl dělo

V prostoru před obrazem asi do poloviny 50. let minulého století stálo historické bronzové dělo. Jak upozornil Karel Kučera, zřejmě ho kdosi ukradl při  některé z oprav. Nynější kanon  už není skutečným historickým artefaktem z doby třicetileté války, ale  filmařskou kašírkou. Pracovníci muzea chtějí vidět, jak kompozice před obrazem  vypadala také v různých dobách. Podle nich se totiž uskupení kamení, zbraní, zbytků výstroje a výzbroje  měnilo. „Někdy zasáhla i uklízečka, která posunula kamení, když jí překáželo v práci,“ uvedl Karel Kučera.

Vandalové ničí obraz

Vzácný obraz bitvy Pražanů se Švédy na Karlově mostě  v roce 1648  projde restaurováním. V současné době se věnuje  restaurátorskému průzkumu Petr Kadlec, který  v podstatě inventarizuje všechna poškození. „Bohužel našel jsem i mince, které prošly plátnem obrazu,“ uvedl P. Kadlec. Vandalové z řad návštěvníků  se obvykle snaží zasáhnout nějakou postavu. Těch, kteří házejí mince na podlahu, je jen poskrovnu.

Chlazení nestačí

Obraz také trpí slunečním svitem.  Tepelné rozdíly u obrazu jsou překvapivé, u paty obrazu  je v létě kolem 20 stupňů Celsia a v horní části kolem 60 stupňů. Stejně škodí barvám i sám tok světla. Klimatizace, která  u obrazu funguje, sačí rozdíly teplot  mírnit jen zčásti. Zastínění také není dobrou cestou. Nyní se rozhoduje, jak bude po restaurování obraz chráněn jak před vandaly, tak i před sluncem. V Bludišti budou měněna také zrcadla. Jako každé zrcadlo i ta na Petříně totiž postupně slepnou a musí se vyměňovat.

Opravy, především restaurování obrazu, potrvají několik let.