Vrací se tradice

„Háblovy monotypy navazují na starobylou tradici zahalování uměleckých děl v postní době a dynamické vyměňování obrazů v kostele podle různých liturgických dob či svátků. Tento koncept umělecké intervence je součástí letošního Popelce umělců. Ten začne ve středu 13. února v 17.30 hodin hudební performancí Ozvěny z kamene v podání Clarinet Factory a Alana Vitouše v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí,“ uvedl mluvčí  Arcibiskupství pražského  Aleš Pištora.. V 19.00 hodin pak v kostele Nejsvětějšího Salvátora naváže vlastní bohoslužba s udílením popelce, kterou bude celebrovat Mons. Tomáš Halík, hudebně ji doprovodí opět Clarinet Factory a varhaník Robert Hugo. Ve 20.30 hodin bude v sakristii kostela zahájena vernisáž postních obrazů Patrika Hábla.

Nové umění se starými kořeny

„Koncept Patrika Hábla je radikální. Křesťanská ikonografie se jakoby mávnutím proutku vytratí, nebeské vysílání přeladí na jiný program. Poučený pozorovatel však ví, že to tak docela není pravda. Možná se mu vybaví slavný Děčínský oltářní obraz od krále romantických malířů Caspara Davida Friedricha,“ uvedl kurátor Norbert Schmidt. Patrik Hábl k intervenci řekl: „Možnost prostorové realizace pro Nejsvětějšího Salvatora považuji za obrovskou životní výzvu. Tato intervence by měla nevtíravým a sofistikovaným způsobem upozornit na to, na co jsme si již zvykli, a klade otázky, zda jsme ochotni přijmout i něco nového.“

Umění proti banalizaci

„V naší farnosti působí celá řada umělců nejrůznějšího druhu, ale zveme i umělce, kteří nejsou právě praktikující věřící, protože jsme přesvědčeni, že svět víry a svět umění mají k sobě bytostně blízko – oba se vyjadřují symboly a vždycky se doprovázely. Dnes navíc náboženství a umění mohou být spojenci v zápase proti banalizaci světa, proti zpovrchnění života,“ vysvětlil  Tomáš Halík, farář akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora.