Na sobotní návštěvníky pražského Národního zemědělského muzea čeká atraktivní program s loveckými psy, sokolnictvím, zvěřinovými specialitami i ukázkami řemesel souvisejících s myslivostí. Česká myslivost je totiž světovým unikátem, který je třeba si připomínat. Je zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky, a to už od roku 2012.

Myslivci míří výše a zasazují se o zapsání na seznam nehmotného dědictví UNESCO. Proč? Myslivost je primárně o péči o zvěř, zároveň si ale naši myslivci, na rozdíl od mnohých zemí Evropy anebo USA, kde žijí spíše lovci zvěře, zachovali mnoho tradic. Ať už jde o oděv, troubení, vábení zvěře anebo mysliveckou mluvu a zvyklosti při lovu, jako je třeba vzdávání pocty ulovené zvěři.

Myslivecké slavnosti

A právě myslivecké tradice představí Myslivecké slavnosti, které pořádá Národní zemědělské muzeum spolu s Českomoravskou mysliveckou jednotou. Oblíbená akce se koná zejména na dvoře muzea. Letos opět představí plemena loveckých psů, ukázky řezby ze dřeva a paroží, či broušení loveckých nožů.

Lovecké fanfáry zatroubí zkušení trubači, mistři ve vábení ukáží, jak napodobit hlasy zvěře a k ochutnání budou zvěřinové speciality. Před vstupem do muzea budou nachystaní sokolníci s dravci, kteří předvedou letové ukázky a leccos o svých svěřencích prozradí. Víte třeba, jak se u dravce rozezná samec od samice a co to je takový terček? Nejen to, ale mnoho jiného se dozvíte v Národním zemědělském muzeu.