Letošní ročník sice opět poznamenají opatření související s pandemií koronaviru, přesto nebudou chybět doprovodné programy - koncerty, přednášky, komentované prohlídky, otevřené zahrady, duchovní rozhovory, prohlídky sakristií, zvonic a dalších míst, kam se obvykle návštěvník nedostane.

Například Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě připravila varhanní koncert, fotografický projekt, prohlídku zvonů a vyhlídkového ochozu velké jižní věže nebo Slovo o svatém Janu Nepomuckém u příležitosti 300. výročí jeho blahořečení.

Kostel sv. Šimona a Judy se akce letos poprvé účastní jako oficiální druhá koncertní scéna Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, kterému jej od roku 2021 předalo město do správy. Právě proto FOK naplánoval pestrý program, který umožní si tento prostor prohlédnout v celé jeho kráse a zároveň si vychutnat jeho akustiku. 

Bohatý program nabízí bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Kromě prohlídky baziliky doprovázené varhanní hudbou, liturgického prostoru či přednášek si můžete například v obchůdku ve vstupní části zakoupit knihy, suvenýry a další drobnosti. V kapli sv. Bartoloměje v Hodkovičkách, bude zase možné rozsvítit svíčku za své blízké. V kostele sv. Anežky České a sv. patronů českých v Záběhlicích si můžete nechat svíčky požehnat.

Podrobné informace o otevřených kostelích i programech jsou k dispozici na stránkách Noci kostelů.

Podle aktuálně platných hygienických opatření návštěvníci musí mít nos a ústa zakrytá respirátorem a dodržovat 2m rozestupy (s výjimkou členů téže domácnosti).