Pražskou novinku pro letošní ročník představuje zcela nové moderní sakrální místo – chrám Krista Spasitele v Praze na Barrandově či SafePoint v Karlíně, což je prostor Církve adventistů sedmého dne, která využila část podkroví bývalé zimní synagogy karlínské židovské obce. V kostele Krista Spasitele na Barrandově budou mít premiéru nové varhany, podobně jako v kostele sv. Anežky České v Záběhlicích.

Ústředním tématem letošního ročníku je křest. Během Noci kostelů organizátoři budou reflektovat nejen vlastní rituál křtu, ale také místa, předměty, texty, tradice atd. spojené se křtem (viz přednášky např. Svatá Hora, kostel sv. Tomáše v Praze na Malé Straně, Vyšehrad). Dále zazní také např. přednáška historika umění Martina Šandy k třístému výročí úmrtí Jana Blažeje Santini-Aichela u sv. Kajetána na Malé Straně, jediném kostele na území Prahy, do jehož podoby Santini zasáhl.

Jen na území Arcidiecéze pražské se připojí neuvěřitelných 379 míst a z toho 13 kostelů letos poprvé a dalších 27 podruhé. Pražská arcidiecéze pro letošek připravila novinku. Za účelem snížení ekologické zátěže vytvořila jiné pojetí doprovodných letáků. Pilotně spustí pro návštěvníky možnost přidat svůj „like“ danému kostelu pomocí QR kódů umístěných uvnitř některých kostelů.

Noc kostelů neznamená jen zpřístupnění stovek míst, která běžně slouží bohoslužbám. Během večera a noci ze 2. na 3. června bude nejen možné vstoupit do těchto prostor, ale také potkat členy místní církevní komunity, získat informace o daném místě a životě v něm.

Objevte krásy a kouzlo kostelů

Jednotlivé zapojené kostely vytvářejí svůj vlastní program. Na území Arcidiecéze pražské zazní 300 hudebních vystoupení, připraveny jsou workshopy, 186 programů pro děti, více jak 90 výstav, stejně tolik přednášek a diskusí. Nechybí ani spirituální nabídka včetně možnosti rozhovoru s duchovními, tiché spočinutí v sakrálním prostoru, modlitba za blízké či modlitba breviáře. Ale objeví se i kuriozity, například metodisté v Ječné ulici v Praze předvedou hrací stroj poháněný šlapáním měchů, který umí přehrávat papírové pásy s dírkami.

Akce se koná pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla, nejvyšších ústavních představitelů i pod záštitou hejtmanů krajů, řady primátorů a starostů měst a obcí.

Veškeré další podrobnosti a detaily k programu zde.