První, nazvaná To jsem z toho jelen, zavede v sobotu 7. října odpoledne návštěvníky do světa jelenů a dalších parohatých či rohatých obyvatel lesa.

Druhá, Svatohubertské troubení, v sobotu 4. listopadu rovněž v odpoledních hodinách, bude oslavou svátku patrona myslivců, sv. Huberta, za zvuku tradičních borlic a lesnic.

Zookoutek u hájovny v Malé Chuchli je součástí Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, kde nacházejí náhradní domov zvířata s trvalým handicapem, která se již nemohou vrátit zpět do volné přírody. Potkat tu můžete tři desítky druhů živočichů, mezi nimiž nechybí daněk skvrnitý, prase divoké, rys ostrovid, liška obecná nebo výr velký.