Jde o jednolodní stavbu se zajímavými dějinami. Stojí totiž v samotném středu Židovského města pražského, kde vznikla v roce 1346 jako součást benediktinského kláštera Božího Milosrdenství. Klášter měl namále již za husitských válek, zanikl ale až o sto let později - na konci 16. století, kdy kostel získal samostatný farní status. Budovy kláštera byly rozprodány a přestavěny.

Barokní tvář

Na konci 17. století dostal kostel barokní podobu. Architekt přestavby není znám, uváděn je pouze stavitel Petr Ehrhard. 

Vnitřek kostela pochází vesměs z 18. století, najdete tu ale také starší části. Například hlavní oltář, který pochází z gotické svatyně, jež stávala nedaleko - naproti sv. Šimonovi a Judovi v místech dnešního hotelu Intercontinental. Zajímavé je také sousoší Piety, které bylo částečně zničeno za husitských válek a později zrekonstruováno.

Složitá historie

Jak bylo již řečeno, kostel stojí v bývalé židovské čtvrti, z východu k němu přiléhá zajímavá stavba Španělské synagogy. S rozporuplnou historií soužití katolíků a Židů v metropoli tak souvisí i dějiny svatostánku, kam za vlády Ferdinanda I. museli Židé povinně docházet na katolická kázání. Až v roce 1785 byla zrušena jejich povinnost platit tzv. Glöckelgeld, což byl poplatek za zvonění proti mračnům a povodním.

Pokud vás stručně pojatá historie kostela svatého Ducha zaujala, přijďte na prohlídku, kde se od odborného průvodce dozvíte leccos dalšího o dějinách tohoto místa i Prahy.