Vycházka si za cíl zvolila Valdštejnskou ulici, kterou nezdobí jen Valdštejnský palác, tedy sídlo Parlamentu ČR, je zde i několik dalších okázalých šlechtických sídel, která dnes slouží jako velvyslanectví cizích zemí. Dále se zájemci o historii a architekturu vydají náměstím Velkopřevorským i Maltézským, poznají zde paláce, kde dnes působí velvyslanectví zemí tak významných jako je Francie, Japonsko či Dánsko.

Nač se těšit?

Víte, že ve Valdštejnské ulici najdete například renesanční Fürstenberský palác? Jeho součástí je také Fürstenberská zahrada, která bývá považována za nejhezčí starou pražskou zahradu. Za vidění ale stojí i samotná budova, ve které dnes sídlí polské velvyslanectví. V roce 1580 pozemek pod palácem koupil císařský rada Václav Berka z Dubé a Lipé, který dále v roce 1583 přikoupil vinice na svahu hradního návrší.

Zhruba do roku 1600 palác dostal v několika etapách téměř svou nynější podobu. Další úpravy proběhly v 18. století, kdy palác získal portál a architektonicky pozoruhodné schodiště. Roku 1822 palác přešel do rukou knížete Karla Egona z Fürstenberku, vzdělaného muže, člena Královské učené společnosti, který se mimo jiné později také zasloužil o vznik českého Národního muzea a po němž je také palác pojmenován.

Dva v jednom

Ve Valdštejnské ulici sídlí také Pálffyho palác, postavený v 18. století v klasicistním stylu, ve kterém je Pražská konzervatoř. Vznikl pro hraběte Jana Josefa z Valdštejna, který při jeho výstavbě spojil dva sousední domy, později ho vlastnili právě Pálffyové z Erdödu.

Díky spojení dvou budov je palác kuriozní slepenicí stylů, na jeho zdech najdete pozůstatky starších, snad románských staveb.