Již na tento víkend, 11.-12. února, to budou komentované prohlídky Staroměstské radnice. Prohlídky návštěvníky zavedou do gotického podzemí, reprezentačních sálů, do gotické kaple s možností nahlédnout do prostoru, který obývají apoštolové slavného orloje. Součástí prohlídek je vstup na ochoz věže ve výšce ve výšce 42 m nad Staroměstským náměstím, odkud je jedinečný pohled na Prahu.

Komentované prohlídky v českém jazyce za zvýhodněné vstupné 65 Kč se konají každou půlhodinu od 10:30; poslední prohlídka začíná v 17:00 hodin. Ve 12:00 a v 16:00 hodin bude prohlídkový okruh prováděn v angličtině. Délka prohlídky je přibližně 90 minut.

Podrobnosti, termíny dalších akcí a zvýhodněných vstupů najdete na speciální stránce www.prague.eu/65.

Stručně z historie…

V roce 1958 (1. ledna) vznikla Pražská informační služba (PIS) jako samostatné kulturně-informační a vzdělávací zařízení za účelem podpory cestovního ruchu v Praze. Její činnosti převzala akciová společnost Prague City Tourism, založená městem Prahou v roce 2018. Ta pokračuje v pořádání tradičních vlastivědných vycházek na zajímavá místa s odborným výkladem, vychovává nové erudované průvodce a zajišťuje prohlídky Prahy zahraničním turistům a provozuje turistická informační centra na obou terminálech Letiště Praha, na Můstku a Staroměstské radnici. Od roku 2021 převzala do správy nejznámější pražské věže Malostranskou mosteckou věž, Novomlýnskou vodárenskou věž, Prašnou bránu, Staroměstskou mosteckou věž, Svatomikulášskou městskou zvonici, Petřínskou rozhlednu s bludištěm a Staroměstskou radnici.