Kurzy pro seniory se budou konat zdarma vždy 1x týdně po dobu 2 vyučovacích hodin, a to až do prosince tohoto roku. Španělština pro začátečníky a mírně pokročilé se bude vyučovat v pondělí od 15.20 do 16.50 hodin, francouzština pro začátečníky a mírně pokročilé v úterý od 14.20 do 15.50 hodin, ruština pro mírně pokročilé se zaměřením na konverzaci s rodilým mluvčím ve středu od 15.20 do 16.50 hodin a angličtina pro začátečníky a mírně pokročilé ve čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin v budově Jazykové školy s právem SJZ hlavního města Prahy v ulici Školská 15, Praha 1.

Přihlášky mohou lidé podávat osobně v úředních hodinách na jazykovém oddělení v 1. patře budovy školy. Podmínkou přihlášení do kurzu je trvalé bydliště v Praze a věk 65+. Počet míst v kurzu omezen.

Více informací v letáčku a na stránkách www.sjs.cz.