Soutěž byla vyhlášena na konci loňského roku. Celá databáze včetně fotografií a dalších údajů k významným stromům je volně přístupná na webu o památných a významných stromech Prahy www.prazskestromy.cz, který v dubnu oslaví čtyři roky. Dřeviny jsou zároveň tipem na jarní vycházku.

Lípa republiky na Petříně

S velkým zájmem veřejnosti se setkala soutěž, jež má pomoci mapovat významné stromy v hlavním městě Praze. Byla například takřka znovu objevena Ústřední Lípa republiky na Petříně, která tam byla zasazena v bouřlivém roce 1968 čelními představiteli pozdějšího sdružení přátel přírody TIS.

Přispěli pamětníci

Výsadba lípy odstartovala sázení tisíce stromů republiky v celém tehdejším Československu. Lípy byly vysazovány na počest 50 let od vzniku samostatné ČSR. Další lípy republiky můžeme díky vzpomínkám a sdílnosti pamětníků najít například ve Vinoři, na sídlišti Novodvorská na Praze 4 či na Bílé hoře na Praze 6.

Stoleté lípy ve Slivenci

„Lípy před naší školou byly vysazeny při stromkových slavnostech 28. března 1908. Za přítomnosti veškerého žactva a davu občanů, včetně starosty a faráře, je zasadily děti z páté třídy“, odůvodnila návrh na zařazení skupiny lip mezi významné stromy starostka MČ Praha – Slivenec Jana Plamínková. V zápětí ještě dodala: „Nejkrásnějším stromem ve Slivenci je velký a rozložitý jírovec maďal na místním hřbitově“. I ten byl po odborném posouzení zařazen do celopražské databáze, protože je nejen krajinou dominantou, ale byl zasazen při založení hřbitova.

Památka z Vyšehradu

Znovuobnovení tradice stromkových slavností, přerušených komunistickým režimem, připomíná další pozoruhodný strom, kterým je Hrušeň tisíciletí na Vyšehradě. Ta byla slavnostně vysazena v předvečer prvního Dne stromů, který se u nás opětovně slaví od 20. října 2000. „Hrušeň, která je genetickým potomkem prastaré památné hrušně u Turnova, vysadil botanik Václav Větvička, dřevosochař Martin Patřičný, ministr zemědělství Jan Fencl a obyvatelé obce Bělá,“ řekla Drahomíra Kolmanová ze správy Národní kulturní památky Vyšehrad.  

Stodůlky a Zličín

Početnou Alejí Evropské unie je možné projít v centrálním parku na pražských Stodůlkách. Krásné platany zde vysadili velvyslanci zemí EU během Evropského dne v Praze dne 9. 5. 2000 a následně ještě před referendem vstupu ČR do EU 28. 5. 2003.

Úplnou úrodu významných stromů pak můžeme najít na pražském Zličíně. Na území této městské části je možné potkat Lípu svobody, Lípu u křížku, Lípu republiky, Lípu tisíciletí, Lípu Evropské unie a dokonce i Lípu sousedství. Je vidět, že v některých městských částech si stromů opravdu považují a jdou všem ostatním dobrým příkladem.