V sobotu 11. července se můžete zapojit do zábavné hry, kterou Praha 3 chystá v rámci oslavy 600. výročí bitvy na Vítkově. Start bude v Infocentru na náměstí Jiřího z Poděbrad a konec u sochy Jana Žižky na Vítkově.

Velká husitská hra

Na trase dlouhé 4 km se potkáte například s českým králem Jiříkem z Poděbrad, se spisovatelem, překladatelem a radikálním českým teologem, náboženským a sociálním myslitelem Petrem Chelčickým, husitským teologem a arcibiskupem kališnické církve Janem Rokycanou, husitským knězem, politikem a vojevůdcem Prokopem Holým a na Vítkově samozřejmě s husitským vojevůdcem, kterého netřeba představovat - Janem Žižkou.

Během putování vás čeká také soutěž o nejakčnější fotku s živou postavou, fotopříběh, a to včetně slosování o ceny.

Vítězství husitů a potupa křižáků

Jak to tehdy vlastně bylo? Rokem 1420 vstupovaly české země do dějinného úseku označovaného dnes jako husitské války. Ty byly výsledkem událostí předchozích let počínaje smrtí Jana Husa v Kostnici roku 1415.

První utkání mezi husitskými vojsky a bojovníky křížových výprav se událo právě v bitvě na Vítkově 14. července roku 1420 jihovýchodně od tehdejších pražských hradeb, na hřebenu vrchu Vítkova. Střetnutí bylo součástí taktických operací probíhajících v rámci obléhání Prahy křižáckým vojskem Zikmunda Lucemburského, římskoněmeckého a uherského krále. Husité na Vítkově zaznamenali pod vedením Jana Žižky z Trocnova válečný úspěch.

Nadčasový symbol bojového odhodlání navzdory přesile

Bitva na Vítkově sehrála při obléhání Prahy poměrně důležitou roli. Ukázala křižákům, že husité jsou ochotni bojovat do krajnosti. Jediná hodina boje a hrdinství hrstky husitských bojovníků rozhodly o osudu první křížové výpravy a možná i o budoucnosti celého husitského hnutí.

Bitva na Vítkově ukázala sílu českých husitských vojsk, přestože se nevyznačovala nijak převratnými taktickými inovacemi ani masivními počty padlých, i když na životě zde byl ohrožen sám Jan Žižka.