Pražské lesní středisko ve Kbelích oživilo krásnou tradici, která se každý rok opakuje. V období letních prázdnin se zde pravidelně konají žně. Jsou vrcholem pěstitelské sezóny a sklízí se plody celoroční práce a péče.

Pěkně postaru

„Obilí na poli v ekocentru Prales dozrává a už vyhlíží siláky, kteří jej pomohou z pole sklidit. Přijďte si to zkusit! Úrodu sklízíme pokorně a postaru jako naši předkové. To znamená, že kombajnů bude na akci k vidění přesně nula, zato kos budeme mít celou náruč,“ lákají na políčka zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy.

Sklizeň obilí byla pro naše předky nejdůležitější částí roku a v letech dobré úrody ji doprovázely bujaré slavnosti. Však všechno pokosit a dostat pod střechu nebylo vůbec jednoduché. Ale bylo to zúročení celoroční dřiny, a tak se na ni lidé těšili. S úctou vstupovali do polí a za doprovodu písní sklízeli plody své tvrdé práce.

Nářadí s sebou

Máte-li vlastní kosu, samozřejmě si ji doneste, bude se hodit. Pro ostatní bude nářadí k zapůjčení na místě. Také se naučíte kosu správně naklepávat a zjistíte, jak vázat obilí do snopů i jak stavět obilné panáky.

Po žních budou dožínky

Na konec prázdnin se budou v areálu chystat tradiční dožínky, které jsou oslavami konce žní. Připraven bude průvod, k tanci a poslechu zahraje cimbálovka a vyzkoušíte si, jak se cepy mlátí obilí, aby vydalo zrno a jak se dále zpracovává. Péct se totiž budou obilné placky.