Kolem hradeb bude rozptýleno pět stanovišť prezentujících jednotlivé historické epochy a stavební fáze Vyšehradu: výstavbu hradu Karlem IV. a husitské války, budování barokního opevnění, období panování Marie Terezie, napoleonské války i dobu 2. poloviny 19. století.

Těšit se můžete na historické přednášky, tržiště, vojenskou kuchyni, výklad o historickém dělostřelectvu, vojenskou stráž v branách pevnosti a mnoho dalšího. Chybět nebudou ani šermířská a divadelní vystoupení či ukázky vojsk.

Během akce bude zpřístupněn celý areál Národní kulturní památky Vyšehrad včetně podzemních prostor.