Z nádraží Bubny byly během druhé světové války vypravovány transporty s desetitisíci židovskými obyvateli. Vedly do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů. Po osvobození zase zažilo nádraží odsun pražských Němců.

Tato minulá brána do nenávratna se stává památníkem připomínající složité dějiny dvacátého století.

Nejsmutnější okamžik

V noci z 8. na 9. března 1944 byla spáchána největší hromadná vražda českých občanů v historii. Vyhlazení tzv. Terezínského rodinného tábora v Osvětimi připravilo v plynových komorách o život během jediné noci na 3 700 židovských žen, mužů i dětí.

Z Terezína do Osvětimi

Takzvaný terezínský rodinný tábor byl v Osvětimi-Březince zřízen v září 1943 pro vězně deportované z Terezína do Osvětimi. Byl jednou ze sekcí koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II – Birkenau, do níž bylo od září 1943 do května 1944 deportováno celkem 17 500 vězňů z terezínského ghetta.

Koncert s pochodem

Program vzpomínkové akce na nádraží Bubny vyvrcholí slavnostním koncertem ostravského souboru International Ensemble ve Velké dvoraně Veletržního paláce, kam se přesune symbolickým pochodem po trase válečných transportů.

Vzpomínku na BIIb organizuje Památník ticha ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů, Židovskou obcí Praha, Nadačním fondem obětem holocaustu a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad vzpomínkovou akcí převzala společně s dalšími představiteli města a státu radní pro kulturu hl. m. Prahy Hana Třeštíková.