Organizaci rozvozu Betlémského světla zajišťují brněnští skauti ze střediska Řehoře Mendla. A číslo třicet symbolizuje, že tato akce má skutečně smysl.

Základní myšlenkou totiž je, že radost druhým lze udělat i jinak a osobní kontakt je pro mnoho našich sousedů víc než jakýkoliv dárek…

Tradice z Rakouska

A kde se vzala tradice předávání Betlémského světla? Základy této pozoruhodné iniciativy začaly v roce 1986. Plamínek tehdy přicestoval letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. Poté se tato tradice rozšířila do mnoha zemí.

Cesta plamínku z Betléma

Světýlko si v místě narození Ježíše Krista - Betlémě přebere každý rok kluk nebo dívka, tzv. „Dítě světla“. Cestu z Betléma do Rakouska absolvuje vánoční plamínek letecky ve speciálním bezpečnostním obalu. Tady se poté během slavnostní ekumenické bohoslužby předává skautům z jednotlivých evropských zemí.

U nás od roku 1989

Do naší země dorazilo Betlémské světlo poprvé v prosinci 1989. Na pražské hlavní nádraží jej přivezli naši exiloví skauti z Rakouska, aby jej poté umístili na podstavec sochy knížete Václava.

V letošním roce, v sobotu 21. prosince ráno, se vánoční plamínek díky skautským dobrovolníkům rozšíří po celé České republice, včetně Prahy. Rozvoz se uskuteční již tradičně po vlakových trasách do všech koutů naší země. Betlémské světlo skauti rozvezou 64 vlaky a vy si pro něj můžete přijít na 448 místních akcí a 771 vlakových stanic.