Průvod Tří králů na velbloudech vyrazí svou obvyklou trasou. Doprovázen bubeníky a trubači projde Mosteckou ulicí, Karlovým mostem, Karlovou ulicí, Seminářskou ulicí, Mariánským náměstím, Linhartskou ulicí, ulicí U Radnice, Malým náměstím, poté pod staroměstským orlojem a dojde k živému betlému na Staroměstském náměstí.

Průvod se pokloní jezulátku

Zde se mudrcové z východu pokloní u jesliček jezulátku, předají mu dary a pak král Kašpar přednese tříkrálové poselství dětem a všem obyvatelům Prahy i celé země. Nakonec Tři králové se svatou Rodinou i s malým Ježíškem předstoupí před všechny přítomné, aby se s nimi mohli pozdravit.

Na náměstí zazní Rybovka

Na Staroměstském náměstí pak bude od 16:30 hodin pokračovat hudební program ukončený Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby. A protože jde o vyvrcholení tradiční tříkrálové sbírky, u pódia bude stát koš, do kterého budou moci Pražané přinášet dárky pro děti z dětských domovů anebo ze sociálně slabých rodin. Vítány jsou knihy, hry anebo potřeby do školy.