Již druhým rokem se Filozofická fakulta Univerzity Karlovy připojuje k Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně společně s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci k Týdnu humanitních věd. Akce je přehlídkou širokého spektra výzkumných a vzdělávacích aktivit realizovaných na fakultě.

Základ demokracie

„Jsem moc ráda, že kolegové z filozofických fakult v Praze a Olomouci přijali naši výzvu k zapojení se do Týdne humanitních věd. I když si přirozeně konkurujeme v úsilí o získávání talentovaných studentů nebo zvyšování vědeckého výkonu, mnohem důležitější je to, co nás spojuje. Tím je přesvědčení, že humanitní a společenské vědy mají zásadní význam pro kultivaci demokratické a skutečně svobodné společnosti,“ uvedla pro portál praha.eu Jana Horáková, proděkanka pro vnější vztahy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Přijďte diskutovat a něco se dozvědět

A na co se konkrétně můžete těšit? Týden humanitních věd si připravil nabitý program s otevřenými přednáškami, projekcemi, semináři, od politiky přes historii až po filmařinu. Dozvíte se zajímavosti například z archeologie, filozofie, filologie světových i exotických jazyků, historie, jazykovědy, knihovnictví, pedagogiky, psychologie, religionistiky, teorie divadla, filmu nebo hudby. Můžete tak přijít diskutovat, nechat se inspirovat nebo se něco dozvědět.

„Několik akcí probíhá v univerzitním Kampusu Hybernská, zveme třeba na filmovou projekci zaměřenou na animaci v devadesátých letech. Zájemci o psychologii se mohou registrovat na seminář o gestaltterapii, pro znalce cizích jazyků je připraveno čtení literárních překladů. V kampusu se uskuteční také divadelní představení nebo koncert," řekla pro web praha.eu Hana Bednářová, vedoucí Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.