Mnozí z nás si v souvislosti s posvícením vybaví většinou přejídání. Tento svátek má ale hlubší význam. Patří mezi vesnické tradice, při kterých se oslavuje připomínka posvěcení kostela.

V Břevnově se posvícení koná již od roku 1994 a v Praze to je jedna z nejvíce navštěvovaných akcí začátkem podzimu.

15. ročník Kolotočů bez barier

Před zahájením, již ve čtvrtek 3. října, se od 14:00 do 16:00 hodin uskuteční charitativní akce „Kolotoče bez bariér“. Děti a mládež z ústavů, dětských domovů, stacionářů, rehabilitačních ústavů a v péči rodičů s různými stupni handicapu budou mít příležitost se zdarma na připravených atrakcích točit, jezdit a houpat.

K pochutnání budou posvícenské koláče, nápoje a jako překvapení vyrobily děti z mateřské školky Jílkova v akci „Děti – dětem“ malé dárky. Partnerem je sbírkový projekt „Pomozte dětem“, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize.

Sobotní zahájení

V pátek odpoledne se sice zprovozní většina stánků a pouťové atrakce, ale teprve až v sobotu začne to pravé posvícení plné dobrého jídla a pití. Již tradičně se předvede středověké vaření piva, které bude samozřejmě k ochutnání, a k tomu nebude chybět dobrá medovina, sudové víno a burčák.

Stoly se budou prohýbat pod tíhou výtečného jídla, ochutnáte například pečené husy s knedlíkem a zelím, pečenou vepřovou a hovězí šunku, bramboráky, bramborové spirálky, palačinky, trdla a mnoho dalších chuťovek a specialit.

Staročeská vesnička

Čím dál oblíbenější staročeská vesnička zase ukáže stovku stánků různých řemesel a dílničky, kde si děti také samy něco vyrobí.

Vstup do areálu posvícení je zdarma, jen možná někteří vystupující v duchu dávných tradic budou vybírat za svá vystoupení do klobouku.