Ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka a jeho ženu Katerynu přivítal starosta Prahy 5 Milan Jančík, který v uvítacím projevu připomenul, že pomník stojí u pobočky OSN, která je u nás chápana jako symbol sjednocení národů. Pomník stojí v určité opozici k místu, kde je další skulptura, připomínající tank, který na náměstí stával od konce druhé světové války jako symbol osvobození Sovětskou armádou.

Vzpomínka na Masaryka

Odhalení sochy básníka Tarase Ševčenka je poctou nejen pro naši městskou část, ale i pro Prahu a celý národ. Na úpatí Petřína přibylo dílo, které není nic neříkajícím kusem bronzu, ale vyjádřením boje proti tyranii, který je celosvětový a nadčasový. Vnímám to nejen jako akt celospolečenský, ale také jako vyjádření česko-ukrajinské sounáležitosti a poděkování za péči o pomníky významných Čechů na území Ukrajiny, jako například sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jsem přesvědčen, že se socha významného literáta, vytvořená světoznámým autorem, bude líbit nejen turistům, ale i všem občanům naší městské části, pro které není kultura jen prázdným pojmem,“ uvedl starosta Milan Jančík.

Máme mnoho společného

Ukrajinský prezident připomenul, že Ševčenko, byť nikdy české území nenavštívil, obdivoval Jana Husa, kterého připomenul i ve svém literárním díle. Navíc ho pojilo přátelství s českými obrozenci Pavlem Josefem Šafaříkem, Jánem Kollárem a Václavem Hankou. Pro Ukrajince je Ševčenko symbolem svobody a ukrajinské samostatnosti.

Ve svém projevu připomenul i další klíčové body společných dějin, například formování československých legií na Ukrajině v době 1. světové války, bitvu u Zborova, obnovu Masarykova pomníku v Užhorodě, podporu ukrajinských intelektuálů Československu v roce 1968 či uznání České republiky v roce 1992, kdy se Ukrajina stala prvním státem, který Českou republiku mezinárodně uznal.

Poděkování primátorovi

Prezident si byl vědom toho, že vztyčení pomníku v Praze předcházela nepříjemnost, kdy v Praze 6 se aktivisté bránili postavení pomníku v Lotyšské ulici. V projevu poděkoval proto primátorovi Pavlu Bémovi, s nímž se setkal den předem, a také starostovi M. Jančíkovi za jejich vstřícný přístup.

Jan Hus jako dárek

Na závěr dostal prezident od starosty Prahy 5 malý dárek – Ševčenkovu poému Kacíř, která pojednává o Janu Husovi. Útlou knížečku vydalo Sdružení Ukrajinek České republiky. Kniha obsahuje jak ukrajinský text, tak jeho český překlad od Zdenky Bergerové.