Od desíti do tří hodin bude po tyto dny útulek otevřen veřejnosti. Zaměstnanci návštěvníkům ukáží zdejší areál a místní čtyřnohé „klienty“. Těm také můžete přinést vánoční dárky – ocení nejen krmení anebo pamlsky, ale také třeba deky či hračky.

Na Štědrý den pak bude připraven doprovodný program. Band Městské policie zahraje nejznámější koledy, policisté také předvedou ukázky z výcviku svých zvířecích kolegů - služebních psů.

Už 26 let

Trojský útulek je výjimečný, a to i z evropského pohledu. Zařízení loni oslavilo 25 let existence. Vzniklo v roce 1993 jako městský útulek pro psy, tzv. „Psí domov“ v Troji, který byl podřízen Městské policii hlavního města Prahy. Od tohoto roku také začala velmi intenzivní spolupráce s odbory jednotlivých městských částí a také s Městskou veterinární správou Praha, která toto zařízení dozoruje.

Po povodních vznikl i Zoo koutek

Významným mezníkem v historii fungování útulku byly ničivé povodně v roce 2002, které se nevyhnuly ani trojskému útulku - značně ho poškodily. Zvířecí obyvatele se naštěstí podařilo včas evakuovat a částečně umístit v tehdy soukromém útulku v Dolních Měcholupech, mezi občany a do dalších zařízení.

Objekt byl po povodních rozšířen, byly provedeny výrazné terénní úpravy. Jako součást zařízení byl zřízen tzv. Zoo koutek, do kterého jsou umísťováni „exoti“, ale také třeba odchycené kozy, koně aj. Je zde pro ně připraveno i několik boxů a chlívků. Součástí zařízení je dále i rybníček pro umístění vodních želv a vodního ptactva, včetně kurníku a holubníku.

Za nevídaný úspěch zdejší ošetřovatelé považují skutečnost, že útulek má více než 90% úspěšnost při vydávání přijatých psů. Jinými slovy, skoro každý pejsek, který je do útulku přijat, je následně předán majiteli.