V Hrzánském paláci budou moci zájemci o prohlídku nahlédnout například do pracovny předsedy vlády či Gobelínového sálu, který část loňského roku sloužil jako náhradní jednací místo vlády ČR. Návštěvníci budou mít rovněž možnost zhlédnout výstavu Můj stát a Symboly republiky nebo se potěšit výhledem na město, který si oblíbil i významný obyvatel paláce Tomáš Garrigue Masaryk.

Trocha historie...

Hrzánský palác najdete v Loretánské ulici, dnešní stavba stojí na místě původně gotického domu, který ve 14. století patřil svatovítské kapitule a poté císařskému dveřníku Henslinovi. Od něj budovu koupil roku 1359 slavný stavitel Petr Parléř, později tu žil hrabě Lobkovic i Adam starší ze Šternberka, který dům přestavěl v renesančním duchu. Bydlel tu i komorník Rudolfa II., později nejvyšší zemský sudí, který ho přestavěl do barokního stylu.

Jméno dům nese po hraběti Hrzánovi z Harrasu, který ho vlastnil po roce 1708, zemřel ale v dluzích, a tak objekt připadl svatovítské kapitule a stal se sídlem proboštství. Později zde měli ateliéry čeští malíři, nejprve Ferdinand Engelmüller, žák Julia Mařáka, a později Jan Slavíček, který odsud maloval své pohledy na Prahu.

A ještě jeden pohled do minulosti

První zmínka o stavbě na místě Lichtenštejnského paláce se datuje k roku 1555, po třicetileté válce ale z ní nic nezbylo. Až koncem 17. století zde nechal František Helfried, svobodný pán z Kaiserštejna, postavit jednopatrové barokní vodní palazzetto na neobvyklém šestibokém nepravidelném půdorysu okolo dvora a s ochozem v patře. Roku 1831 objekt koupil kníže z Lichtenštejna, dal snést věže se střešními altány a nad portál umístil svůj erb. Dnešní podobu paláci dal ve druhé polovině 19. století mlynář  František Odkolek. Barokní průčelí byla nahrazena klasicistními, zůstal jen vstupní portál se sloupovou architekturou a balkonem s balustrádou. Také interiéry paláce pocházejí z této přestavby.

Výstava protokolárních darů 

Zájemci o prohlídku Lichtenštejnského paláce se mohou rovněž těšit na výklad průvodců. Součástí komentovaných prohlídek prostor paláce je navíc i nově instalovaná výstava protokolárních darů předsedy vlády ČR. Výstava, připravená Úřadem vlády ČR, přináší více než 50 darů, které premiér Andrej Babiš obdržel během významných zahraničních cest, které absolvoval od nástupu do funkce.

V současné době používá Lichtenštejnský palác česká vláda k reprezentačním účelům. V apartmánech umístěných ve druhém patře pobývali při návštěvě Prahy například španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko. Přízemní sály a salonky slouží k pracovním a přátelským setkáním.