Akce se na rozlehlém travnatém porostu před oborou Hvězda koná již pošestnácté. Programem vás provede herec, hudebník, básník a zkušený moderátor Petr H. Batěk.

Domy dětí a mládeže

Přihlašování dětí do zájmových kroužků je v plném proudu a tak jistě rodiče ocení prezentaci domů dětí a mládeže. Tato střediska volného času zřízená jako školská zařízení nabízejí programy pro zájmové vzdělávání, pro aktivní využití volného času dětí a mládeže, ale také dospělých.

Pro představu: například počítačové, technické, dramatické, výtvarné, chovatelské a další kroužky, sportovní aktivity od turistiky až po jezdectví. A to pod vedením  pedagogů a odborníků. A právě na Vypichu je příležitost se těmi nejrůznějšími nabídkami seznámit.  Můžete vybírat, nechat si poradit, poznat lektora, přihlásit děti na kroužek.

BESIP team

Unikátní promo akci předvede BESIP team. Tento ojedinělý projekt totiž upřednostňuje osobní zážitek před nudným vysvětlováním.

Jedná se vlastně o mobilní výstavní systém, který prezentuje problematiku bezpečnosti silničního provozu a to formou statických a prožitkových aktivit. Přitom je možnost si většinu věcí vyzkoušet, což malí i velcí návštěvníci jistě ocení. 

Další akce

Těšit se také můžete na zajímavé ukázky z projektů Fakulty elektrotechnické ČVUT a předváděcí akci outdoorové hry s GPS, nebo na oblíbené malování na obličej pro ty nejmenší.

Součástí programu budou i ukázky činnosti policie, hasičů a záchranářů.