Rybářský maraton letos začal 14. září výlovem Polifkova rybníka a skončí v polovině listopadu slovením retenční nádrže Nový pod Šeberovem.

Výlovy některých rybníků budou doplněny s přihlédnutím k aktuálně platným hygienickým opatřením doprovodným programem pro objednané školy. Žáci se seznámí s průběhem výlovu, různými druhy ryb, vodních savců, ptáků a dalších vodních živočichů a dozví se více o životě ve vodě i kolem ní. Doprovodný program Lesy hl. m. Prahy připravují na výlov Dolnomlýnského, Motolského a Počernického rybníka a rybníka Šeberák. Doprovodný program pro školy lze objednat na e-mailu makrlik@lesy-praha.cz nebo na telefonním čísle 777 358 375.

Největší pražský rybník – Počernický v Dolních Počernicích, jehož výlov bývá velkým zážitkem i pro přihlížející veřejnost, přijde na řadu 14. října. Přehled všech termínů výlovů pražských rybníků a vodních nádrží je na stránkách Lesů hl. m. Prahy.