Je to jednoduché. Stačí si na mobilní telefon stáhnout aplikaci iNaturalist a pomocí ní fotografovat a sdílet přírodu na území Prahy. Můžete zaznamenávat rostliny, živočichy či houby ve svém okolí, třeba na zahradě, v parku nebo i na autobusové zastávce. Aplikace se pak pokusí sama rozpoznat, o jaký druh rostliny či živočicha se jedná. Zapojit se můžete i pokud nevlastníte chytrý telefon. Stačí se zaregistrovat na stránce iNaturalist a poté si můžete do svého profilu vkládat manuálně fotografie pořízené třeba klasickým fotoaparátem.

Stejně jako loni se oficiálně nejedná o soutěž, ale o možnost se po celém světě propojit i v této těžké době a společné se aktivně zapojit do pozorování městské přírody. Organizační tým City Nature Challenge upozorňuje, že je důležité dbát na mimořádná opatření a zároveň i nadále při pozorování přírody ohleduplně a zodpovědně dodržovat pravidla chování v chráněných územích.​

Nahráním a sdílením svého pozorování pomocí aplikace můžete vytvořit hodnotná data pro vědce po celém světě, kteří pracují na tom, aby lépe pochopili procesy, které v přírodě fungují a díky nim tak pomáhali přírodu lépe chránit. K vědě biodiverzity může přispět každé pozorování, od nejvzácnějšího motýla až po nejběžnější plevel na zahrádce.

Loňské výsledky Prahy byly skvělé. Umístila se na 21. místě ze 244 měst co do počtu pozorování a předčila mnoho světových metropolí. Ve sledované dny bylo z Prahy zaznamenáno téměř 10 tisíc pozorování a více jak 1 250 živočišných a rostlinných druhů. Bude letošní ročník, jehož organizátorem je opět Národní muzeum, také tak úspěšný?

Veškeré informace o projektu i o tom, jak se do něj zapojit, zde.