Žně, to před JZD a kombajny bývala velká událost pro celou vesnici. Každý měl při nich svůj úkol. Důležité bylo nadělat z žita, které se muselo vymlátit cepem, povřísla. Ta se používala ke svazovaní snopů při sklizni. Sekalo se kosou zvanou plachetka, posečené obilí se odebíralo srpem a vázalo se do snopů.

Na vázání se používala právě povřísla, svazky obilí se stavěly do panáků. Takový panák čítal dvanáct až patnáct snopů – podle druhu obilí (žito, pšenice, ječmen, oves). Vrchní snop se musel takzvaně zlomit, aby chránil celého panáka před případným deštěm.

Žně je třeba oslavit

No a na konec žní se chystala sláva zvaná dožínky, kdy se z posledního snopu dělal věnec, který se předával hospodáři, tančilo se, zpívalo, jedlo a pilo. To vše na oslavu toho, že obilí je již sklizené a úroda schovaná.

Zapomenuté dovednosti 

Žně si mohou letos už potřetí vyzkoušet i Pražané, a to na vlastní paže. Ekocentrum Prales totiž kromě sadu, včelína a zahrad má také obilné políčko. A právě to bude třeba posekat.

A tak v sobotu 3. srpna padnou plné klasy pod kosami ženců. Kosy k zapůjčení budou na místě, ale pokud dáváte přednost vlastní, můžete si ji přivézt. Kromě samotného sečení se návštěvníci také leccos naučí – třeba naklepat kosu, obilí svázat povřísly do panáků a další dnes zapomenuté dovednosti. Chybět nebude ani staročeské občerstvení.

Sraz pro žence a jejich doprovod je v 9 hodin ráno v horním areálu Pralesa na obilném poli, kosit se bude do dvou. Před samotným kosením proběhne instruktáž, jak se správně naklepává kosa a jak se používá.

 

www.lhmp.cz