Pražská zoologická zahrada leží v trojské kotlině, kde najdeme klasické teplomilné a stepní druhy zvířeny. V teplých dnech se tu na kamenech vyhřívá vzácná ještěrka zelená, žijí tu různé druhy hmyzu, ve větvích prozpěvují ptáci jako ťuhýk obecný nebo sedmihlásek hajní anebo dokonce slavík obecný.

Dostatek vody kolem potoka v dolní části zoo využívá krásně zbarvený ledňáček a na vysokých stromech tu hnízdí volavky popelavé. Z typicky městských zpěvných ptáků tu potkáme třeba roztomilé vrabčáky nebo holuby hřivnáče.

Zoo představí novou aplikaci

Pokud vás zajímá, co vše tu můžete zahlédnout, je tu pro vás nová aplikace iNaturalist. Jde nejen o zábavu, ale také o užitečný nástroj na určování živočichů a rostlin, pomocí kterého ohromíte své děti anebo třeba slečnu. Ale hlavně je to obrovský pomocník vědců i ochránců přírody, protože sesbíraná data jsou využita v jejich databázích.  

Jak s touto aplikací pracovat, to vám v Zoo Praha po všechny dubnové víkendy a potom i celý poslední dubnový týden názorně předvedou lektoři ve stánku poblíž jezírka u waldrapů (ibisů skalních). Představen bude i zastřešující projekt City Nature Challenge, který si klade za úkol mapovat, jak bohatá a unikátní je příroda v našich městech.

Stránka pro vaše fotky

Pražská zoo v rámci aplikace iNaturalist zřídila vlastní stránku Nature in the Prague Zoo, kde se budou shromažďovat fotografie živočichů a rostlin volně žijících a rostoucích v areálu, pořízené samotnými návštěvníky. Snímky nafocené mezi 26. a 29. dubnem 2019 pak budou zároveň zařazeny do soutěže City Nature Challenge, v níž vyhrává město, kterému se v daném termínu podaří pomocí aplikace iNaturalist zaznamenat největší počet fotografií živé přírody.

Pomozte proto Praze vyhrát. Letos má dalších 160 konkurentů! Hlavním českým organizátorem je Národní muzeum, Zoo Praha je hlavním partnerem projektu.