Kotul veverovitý je čilá opička původně z Jižní Ameriky, konkrétněji Brazílie či Kolumbie, která v přírodě v poměrně početných skupinách tvořených až 50 jedinci tráví většinu dne hledáním potravy vysoko v korunách stromů. Tlupa je tvořena samicemi, obvykle několika samci a mláďaty. V době námluv svádějí dosti prudké souboje.

Kotulové se dorozumívají pestrou škálou hlasových projevů včetně jakoby ptačího švitoření. Někdy vytvářejí smíšené skupiny s jinými druhy opic, nejčastěji s uakarii. Kotulové se živí mízou, květy, plody i hmyzem.

Kotulové v Praze

Drobní kotulové byli v Praze chováni poprvé v letech 1990 − 1995 a poté až od roku 2004, respektive 2005, kdy přišly nové dva páry (samice Japonečka z této skupiny žije v zoo i dnes). V roce 2006 se podařil první úspěšný odchov. A nyní se kotulové dočkali nového bydlení v sousedství gibonů stříbrných.

Nový domov

Původní, v dolní části zoo poněkud zastrčený příbytek kotulů, bude zbourán během úprav kmenových stok, které procházejí areálem Zoo Praha. Kotulové tak zatím získali náhradní pavilonek v expozičním celku Vodní svět a Opičí ostrovy. Nejde ale o žádné ubohé provizorium, vysvětluje ředitel Zoo Miroslav Bobek. „Na této akci nakonec vydělali jak návštěvníci, tak kotulové. Ti mají nejenom modernější ubikaci, ale zejména skvělý výběh se vzrostlou moruší, kterou si náramně užívají,“ vysvětluje ředitel Zoo Praha.

Kdy bude přírůstek?

Pavilon pro kotuly je unikátní, krásně architektonicky zpracovaný a usazený do místa plného zeleně, kam je radost přijít – a zabydlelo se v něm devět samic a nový samec Manu, který do Zoo Praha přicestoval na sklonku minulého roku z Francie. Skupina se již stabilizovala a v brzké době je možné očekávat přírůstky.