Pražská zoo chová zubry téměř od svého založení. První býk přišel do Prahy už v roce 1932. V současné době obývá venkovní výběh v horní části zoo stádo tří dospělých samic – Pristína, Priscilla a Božena – a dvě odrostlá telata Praha a Beatrice.

Bude majestátním býkem

„Chovný býk Tipito, který k nám dorazil z Berlína, zde střídá staršího samce z Amsterdamu. Cílem je omladit naši skupinu těchto největších suchozemských obratlovců Evropy a obměnit krev, která je v uzavřených chovech v lidské péči nezbytná,“ vysvětlil Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha. Transport proběhl bez problémů, rok a půl starý Tipito byl po celou dobu klidný. „V následujících dnech bude puštěn k našim samicím. Vzhledem ke svému mládí je zatím menšího vzrůstu, nicméně už teď svou fyzickou konstitucí naznačuje, že v dospělosti bude majestátním býkem,“ dodává Barbora Crkvová, kurátorka kopytníků v Zoo Praha.

Mladí půjdou do přírody

Chov zubrů evropských v lidské péči je klíčový pro záchranu jedinců ve volné přírodě. Zubři byli totiž na počátku 20. let minulého století v přírodě zcela vyhubeni. Zoo Praha se již opakovaně zasloužila o jejich návrat do Národního parku Bieszczady v jihovýchodním Polsku. První transport uskutečnila v roce 2005, další v r. 2006 a 2011. Celkem vypustila do přírody již šest zvířat.  „Ve spolupráci s polským národním parkem hodláme pokračovat a Tipitovými potomky bychom rádi přispěli k dalšímu posílení volně žijících stád,“ řekl Miroslav Bobek.