Pražská zoologická zahrada má významnou zásluhu na záchraně koně Převalského před vyhubením i na jeho pozdějším návratu do jeho původní vlasti. Však se jejich chovu věnuje již od roku 1921 a vede také jejich plemennou knihu.

Webová výstavae

Výstava fotografií „Krása divokých koní“, které je zachycují v jejich domovských stepích a polopouštích, je za normálních okolností k vidění v jurtě u horní stanice lanovky, hned u jejich výběhu. Než bude opět možné zajít se nejen na koně Převalského podívat na vlastní oči, najdete na webu zoologické zahrady její online verzi.

„Touto online výstavou se s vámi chceme podělit o pocity zadostiučinění, které prožíváme při pohledu na divoké koně ve volnosti uprostřed stepí a polopouští vnitřní Asie,“ sděluje k online výstavě ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

Poslední žijící předek

Tito skromní a odolní koně pocházejí ze stepí a polopouští na mongolsko-čínském pomezí. Kůň Převalského je velmi významný, jde totiž o posledního žijícího předka našich domácích koní.

Ve volné přírodě byl na přelomu 60. a 70. let 20. století vyhuben a přežil právě jen díky péči zoologických zahrad a dlouholeté mezinárodní spolupráci.

Návrat divokých koní

Od roku 2011 přepravila Zoo Praha z České republiky do západního Mongolska armádními letadly CASA 31 koní Převalského, další čtyři v rámci Mongolska.