Sup mrchožravý je v současnosti nejohroženějším zástupcem evropských druhů supů. Na jeho znovurozšíření se významně podílí právě Zoo Praha, která pro tento druh také od roku 2002 vede plemennou knihu a od roku 2012 záchranný program EEP pod hlavičkou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Od roku 2016 pak participuje na vypouštění supů do volné přírody. Do projektu reintrodukce supů mrchožravých s názvem „Egyptian Vulture New LIFE“ jsou zapojeny instituce ze 14 zemí Evropy, Středního východu a Afriky. Hlavní úlohu při samotném návratu mrchožroutů do přírody mají ochranářské organizace Green Balkans a BirdLife Bulgaria (BSPB).

Sedmero pražských supů

„Od roku 2016, kdy v Bulharsku začal projekt vypouštění supů mrchožravých, jsme pomohli s odchovem a transportem dvanácti jedinců, z nichž se přímo v pražské zoo vylíhlo sedm,“ říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Krom zajištění samotných ptáků se pražská zahrada podílela na výstavbě chovných voliér ve Staré Zagoře, bulharským kolegům zajistila terénní automobil apod. Sup mrchožravý je totiž podle Bobka jedním z vlajkových zvířat trojské zoo.

Jak se supi vypouštějí?

Existují tři různé metody vypouštění. Nejčastěji používané je takzvané zpožděné vypouštění, kdy jsou vylíhlá mláďata izolována od lidí, umístěna do voliéry přímo v horách a pak vypuštěna.

Mladí supi se mohou také dávat do umělého hnízda a dokrmovat anebo podstrčit do hnízda divokému supímu páru. „Tato metoda je nejpřirozenější, ale zároveň nejméně vyzkoušená, protože je nejnáročnější,“ popisuje kurátor chovu ptáků Zoo Praha Antonín Vaidl.

Mládě adoptoval Boris a spol.

A právě tato metoda byla letos v srpnu použita u mláděte, jehož rodiči jsou zkušený pár - samec Cháron a samice Fatima, a který se v Praze vylíhl v červnu. V pohoří Východní Rodopy mladého supa, jehož pohlaví budou ochránci znát až za několik týdnů, adoptovala rodina Borise. Podložení proběhlo 5. srpna a podle čerstvých zpráv byl pražský sup náhradními rodiči i jejich mládětem přijat velmi dobře. Zároveň byl do druhé rodiny podložen další mladý sup.

Supi pod dohledem

Obě náhradní rodiny jsou sledovány kamerovým systémem a mláďata označena vysílačkou. Až vylétne z hnízda, vydá se totiž supí mládě na dlouhou cestu na zimoviště v Africe. Pražské supy vypuštěné v bulharských horách se takto podařilo monitorovat v Nigeru, Etiopii, Čadu či Súdánu.