V Troji totiž najdete například i Geostezku. Cesta vedoucí od výběhů horských kopytníků ke Gočárovým domům v horní části zahrady se zde vine kolem skalního masivu tak těsně, že neumožňuje stavbu expozic se zvířaty. A právě na ní se návštěvníci můžou zaměřit na naučnou paleontologickou stezku pojmenovanou Stopy v čase.

Zahrajte si na paleontologa

Na devíti zastaveních s informačními tabulemi se vydáte po stopách pravěkých tvorů. Jednotlivé zastávky představují jedno historické období, reprezentované vybraným živočišným druhem, jehož zkamenělý otisk tu najdete.

Mezi vystavenými originály a věrnými kopiemi zkamenělin zaujme například čelist obřího žraloka s hrozivými řadami pilovitých zubů nebo lebka šavlozubého tygra. Stezku ve spodní části zoo doplní Galerie minerálů a fosilií Geosvět a paleontologické pískoviště, kde si mohou děti zkusit najít nějakého toho ukrytého trilobita.

Zakázankou k vyhlídce

Další nenápadnou cestou pražské zoo, kterou byste ale neměli na svých toulkách zoo minout, je Zakázanka, která vede od Velké voliéry k občerstvení V Oboře. Skalní masiv, jímž prochází, je biologicky i geologicky velmi cenný, najdete tu vzácné teplomilné živočichy i rostliny. Nedávno byla zrekonstruována a doplněna o informační tabule přibližující okolní faunu a flóru. Navíc je cesta v horní části zakončena upravenou visutou panoramatickou vyhlídkou.

Do podzemí zoo

Pod Zakázankou najdete ještě jednu zajímavou expozici: poblíž velké voliéry dravců se nachází vstup do historické štoly pocházející z poloviny 19. století. Několik desítek metrů dlouhá štola, která pravděpodobně vznikla se záměrem kutat železnou rudu, sloužila za druhé světové války jako protiletecký kryt. I zde jsou umístěny informační tabule k její historii a ukázky archeologických nálezů z lokality.