25. února 2007
Soubor staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka je rozdělen do tří částí. Jeho trasa je vedena převážně v tunelech, s připojovacími rampami v důležitých uzlech. Celkem tento úseku měří 6382 metrů, z toho 5500 metrů vede tunelovým komplexem Blanka. „Jde o nejsložitější podzemní stavbu a zřejmě asi nejdelší tunel v Evropě vedený pod zemí,“ vyjádřil se na adresu stavby ředitel společnosti Satra Ludvík Šajtar, který se jako zástupce firmy koordinující stavbu účastnil setkání s občany Prahy 7. Ty seznámil s postupující stavbou a s budoucími změnami i dopravními omezeními, která z toho vyplynou.

Staveniště tak čeká na občany i návštěvníky Prahy na Letné a v Holešovicích, následně pak v Troji, v současné době je takové na Malovance. „Přesto, že se bude intenzivně stavět, musí být zachována individuální doprava, práce tedy budou probíhat postupně, aby požadavek byl zachován,“ sdělil Šajtar.

Mezi Letenským náměstím a Špejcharem sice bude přerušena tramvajová doprava, podle Šajtara však nehrozí, že by občané přišli o spojení. Zavedena totiž bude náhradní doprava autobusová, mezi Hradčanskou a Letenským náměstím, s novými zastávkami před Malostranskou a v Badeniho ulici.
 
V rámci výstavby bude částečně zbourán a opět nově vybudován podchod na Hradčanské, který musí projít změnou ze dvou důvodů – jednak zde bylo nutno vyřešit křížení s kolejovým vedením drah, jednak se v těchto místech v budoucnu počítá i s rychlodráhou.

Nová parkoviště pod zemí

Změnou, kterou přivítají především majitelé automobilů, bude podzemní parkoviště pro přibližně 900 aut na Letné naproti stadionu Sparta. Pod sparťanskou halou pak bude umístěna vzduchotechnika zajišťující odvětrávání tunelu. V místech ulice U Vorlíků vznikne mimoúrovňová křižovatka. Hloubený a následně ražený tunel vedoucí od Špejcharu přes Letnou pak bude pokračovat pod Stromovku, plavební kanál, Císařský ostrov, Vltavu a dalším hloubeným úsekem do Troje.

Na setkání ale zazněly i obavy občanů bydlících v soustavě domů na Letné, které jsou památkově chráněny (tzv. Molochov). Ptají se, zda výstavba nepoškodí domy a především, jakým způsobem budou zajištěna jejich okna proti případnému růstu hluku a emisí.

Ředitel Šajtar přítomné ubezpečil, že ve zmíněných domech nejprve proběhne restaurátorský průzkum, který určí, jakým způsobem se budou okna opravovat a zajišťovat a teprve následně začnou práce  na domech. „Veškeré náklady hradí investor,“ zaznělo z jeho úst. To potvrdil i přítomný zástupce Metrostavu, který dodal, že firma našla rovněž truhláře, který je schopen vyrobit přesné repliky dřevěných částí oken.
 
V souvislosti s obavami z většího počtu projíždějících aut zaznělo, že v rámci výstavby a svedení automobilové dopravy pod zem se uvažuje rovněž o zklidnění ulice Veletržní, v jejíž části by mohla vzniknout i pěší zóna. Stavební práce na Praze 7 by měly být zahájeny letos, příští rok, pokud se neobjeví komplikace, by stavba měla začít také v Troji, kde se současně počítá také s vybudováním nového mostu přes Vltavu.

Na Malovance se už staví

Stavební přípravy na prvním úseku stavby s číslem 9515, tedy Myslbekova - Prašný most, začaly již v roce 2004. U vyústění severního portálu Strahovského tunelu by měla vzniknout mimoúrovňová křižovatka Malovanka, na kterou bude navazovat tunelový úsek Brusnice, vedoucí hloubenými a následně raženými tunely Patočkovou ulicí směrem k Prašnému mostu.

Křižovatka na Malovance nebude řízena semafory - je navržena jako propojení všech stávajících komunikací, s pěti přímými a dvěma vratnými směry. Součástí této stavby jsou i pěší cesty s novou lávkou pro pěší. Na Prašném mostě vznikne další mimoúrovňová křižovatka, umožňující křížení všech směrů mezi Dejvicemi a Břevnovem. Odtud povedou také rampy do tunelů směrem na Břevnov a na opačnou stranu směrem na Pelc-Tyrolku.

Za své ale při stavbě vezme původní most vedoucí od Prašného mostu do Svatovítské nad železnicí, který bude nahrazen novým o šířce 40 a délce 13 metrů. V místech křižovatky ulic M. Horákové a Svatovítská vznikne podzemní garáž pro 500 automobilů.  Všechny tři úseky městského okruhu s tunelovým komplexem Blanka mají být dokončeny v roce 2011.

pta, za použití podkladu ze stránek firmy Satra