Dopravní omezení: částečná uzavírka komunikace – redukce jízdních pruhů v křižovatce Karlovo náměstí x Resslova ulice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi vytížené komunikační křížení, doporučujeme řidičům po dobu rekonstrukce využívat alternativních tras. Například po komunikacích Odborů, Myslíkova a Masarykovo nábřeží.

Pokud není cílem cesty centrum metropole, doporučujeme místu se úplně vyhnout a využít možných širších dopravních vazeb, jako například Severojižní magistrála či části Městského okruhu.

Investorem rekonstrukce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. INPROS PRAHA, a.s.