Uzavírka začne 13. července v cca 04:30 hodin a skončí 22. července v cca 0:30 hodin. Doprava bude vedena po objízdných trasách:

► ve směru na Prahu 3 po těchto komunikacích: Rohanské nábřeží – Holbova – Klimentská – Wilsonova – Husitská,

► ve směru do centra po těchto komunikacích: Husitská - Wilsonova – Ke Štvanici.

Zároveň dojde ke změnám tras a zastávek autobusových linek MHD číslo 133, 135, 175, 207, 908 a 909. Informace o změnách jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Investorem této stavební akce je Správa železniční dopravní cesty, zhotovitelem spol. HOCHTIEF CZ, a.s.